Styrelse

Ordförande

Namn Kurt Pettersson

Markägare  och upphovsman.

Kassör

Namn  Alexandra Brånth

E-Post  skepptuna.golfklubb@gmail.com

Git-ansvarig.

Medlemshantering.

Sekreterare

Namn Alexandra Brånth
Tävlingsansvarig
Hemsida

Ledamot

Namn Lennart Pettersson
Lennart tar hand om skötseln av banan.
 

Ledamot
Namn Magnus Lindqvist
 

Ledamot

Namn Bengt Niby
Tävlingsansvarig
Bengt tar även hand om skötseln av banan.

Kontakta styrelsen